Over ons

Bouwcredits is een onafhankelijk adviesbureau voor bouwkostenmanagement. Wij helpen onze klanten met het kostenmanagement van multidisciplinaire en complexe bouwprojecten in binnen- en buitenland. Onderscheidend is onze actieve rol in het bouwproces. Wij geloven dat het mee-ontwikkelen door een specialist met kostenkennis leidt tot betere resultaten.

Missie

Bouwprojecten reëel budgetteren en financieel begeleiden tot het gewenste resultaat. Dat is de missie waar Bouwcredits iedere dag aan werkt. Daarbij kijken we niet alleen naar de initiële investering. Wij willen ‘best value for money’ voor uw bouwambitie realiseren.

Opdrachtgevers

Bouwcredits richt zich vrijwel uitsluitend op de zakelijke markt en kiest ervoor haar diensten alleen in te zetten voor opdracht gevende, ontwikkelende en financierende partijen. Zo voorkomen we discussies ten aanzien van belangenverstrengeling en kunnen wij u van een objectief advies voorzien.

Expertise

Bouwcredits is in staat om in een vroeg stadium bouwprojecten te visualiseren en vervolgens betrouwbare budgetten hiervoor te bepalen. Hierbij bieden wij u onder andere kennis van contractvormen, plannen, risicoanalyses en inzicht in kostprijzen. Deze expertise vullen wij aan met een oplossingsgerichte houding om projectdoelstellingen te realiseren en de vaardigheid eenduidige aanbestedingsdocumenten op te stellen. Zo dragen wij bij aan een effectieve voortgang van een project.

‘De onafhankelijke kostenadviseur is een belangrijk lid van ieder bouwteam!’

Dienstverlening

Bouwcredits maakt voor u gedurende het bouwproces op pragmatische wijze de kosten transparant en inzichtelijk. Hiervoor bieden wij u de volgende oplossingen voor het kostenmanagement van uw bouwproject:

  1. Haalbaarheidsonderzoek
  2. Scoping & budgetteren
  3. Kostenbeheersing ontwerp
  4. Waardeanalyse
  5. Inkoopadvies
  6. Kostenbewaking
  7. Kostenanalyse & feedback
  8. Due diligence

Tevens kan onze kostenadviseur op basis van een freelance-overeenkomst voor u werken als u tijdelijk over extra kennis of capaciteit wilt beschikken.

Kwaliteit

Bouwcredits is lid van de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK), werkt met gediplomeerde professionals en is deelnemer in de stichting Dutch Association of Cost Engineers (DACE).

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, werken wij zoveel mogelijk volgens ‘best practices’ en volgen regelmatig bijscholing om onze kennis up-to-date te houden.

Documentatie

De volgende informatie is online beschikbaar: